V letošním ročníku se na rozdíl od loňského více dařilo maďarským hráčům, kteří obsadili první dvě místa. Čest českých hráčů zachraňovali Tomáš Kosička na 3. místě a nejmladší hráč Zdeněk Žižka na 4. místě. Hlavní turnaj se opět hrál na 9 kol Švýcarským systémem, zápasy do 7 bodů. Druhotné kritérium bylo tentokrát skóre.

Celkové pořadí:

Seznam přihlášených hráčů na letošní Czech Open v Pardubicích se nadějně rozrůstá. Zatím tedy s drtivou převahou zahraničních hráčů, tak nenechme zahanbit tu hroudu, naši, rodnou :-)

Ve dnech 16. - 17.7. se bude konat 7. ročník turnaje v backgammonu v rámci Czech Open v Pardubicích. Výsledky z tohoto turnaje se započítávají do Národního poháru.

Systém turnaje: švýcarský systém, zápasy do 7 bodů, dle mezinárodních turnajových pravidel

Počet kol: bude stanoven podle počtu účastníků

Startovné: 200 Kč

Další info, včetně online přihlášky najdete na czechopen.net

 

Dodatečně, jen v krátkosti, výsledky vedlejšího turnaje, hraného v Pardubicích v neděli 19. 7. 2009:

Hrálo se opět Švýcarským systémem na 7 kol, zápasy do 5 bodů. Letošního ročníku se zúčastnilo 15 hráčů, což bylo celkem překvapivé číslo, protože např. v loňském roce se vedlejší turnaj pro nezájem ani nehrál.

Celkové pořadí:

Největšího oficiálního turnaje v backgammonu v Česku se tentokrát zúčastnil důstojný počet domácích hráčů, kteří zaznamenali velký úspěch a obsadili prvních 5 míst, z celkového počtu 35 hráčů. Turnaj se hrál na 9 kol Švýcarským systémem, zápasy byly do 7 bodů. Vítězem hlavního turnaje se stal Pavel Zaoral.

Celkové pořadí: