Započítavají se výsledky z těchto turnajů: Velikonoční turnaj, Czech Open Pardubice, Deskohraní a Vánoční turnaj.

Každý hráč získává body podle počtu českých účastníků turnaje, tzn. při počtu 12 českých účastníků, první získává 12 bodů, druhý 11 atd. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

Pořadí Jméno Body Velikonoční Czech Open Deskohraní Vánoční
1. Jan Šťastna
28 - 10 7 11
2. Jirka Olejníček 25 8 11 6 -
3. Eva Žižková 25 7 7 1 10
4. Libor Dvořák 19 3 8 - 8
5. Zdenda Žižka 18 2 6 8 2
6. Honza Černý 17 5 9 - 3
7. Iwo Kovář 10 6 - - 4
8. Tomáš Kosička 10 4 1 - 5
9. Pavel Zaoral 9 9 - - -
10. Yan 9 - - - 9
11. Petr Vácha 7 - - - 7
12. Vladimír Suchý 6 - - - 6
13. Tomáš Richtr 5 - - 5 -
14. Antonis Pupakis 5 - 5 - -
15. Jana Staňková 4 - - 4 -
16. Janis Vlachopulos 4 - 4 - -
17. Zdravko Kalfinov 3 - - 3 -
18. Grigoris Vasiliadis 3 - 3 - -
19. Martin Žižka 2 - - 2 -
20. Jan Brousek 2 - 2 - -
21. Viktor Mahrik 1 1 - - -
22. Nicol 1 - - - 1