Hlavní turnaj (švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 9 bodů):

1. místo: Honza Černý

2. místo: Eva Žižková

3. místo: Tomáš Gráf

Večerní turnaj (švýcarský systém, 6 kol, zápasy do 5 bodů):

1. místo: Zdeněk Žižka (9 let)

2. místo: Tomáš Kosička

3. místo: Honza Černý

Pořadí na dalších místech najdete na oficiálním webu Deskohraní

 

Fotografie byly přesunuty do fotogalerie

Letošní ročník byl oproti předcházejícím výjimečný vysokou účastí zahraničních hráčů. Hlavního turnaje se zúčastnilo pouze (!) 6 českých hráčů, 5 německých a 1 Rakušan. Hrálo se ve 2 skupinách po 6 hráčích, zápasy do 7 bodů. Do semifinále se z českých hráčů probojoval pouze Jan Šťastna, který ve finále prohrál s Rakušanem Robertem Theuermannem 6:13.