Běda mužům, kterým žena vládne


1. Eva Žižková

2. Jan Šťastna

3. Tomáš Kosička

4. Zdeněk Žižka

5. Honza Černý

6. Pavel Zaoral

7. Aleš Hodina

8. Libor Dvořák