Pozice ze 6. kola, soupeř Leo Waters, zápas do 7 bodů:

1. Skóre 1:3, passuji:

leo-01 leo-01r


Pozice z 5. kola, soupeř Konrad Fröschl, zápas do 7 bodů:

1. Skóre 0:0, beru:

ko-01 ko-01r


Pozice ze 4. kola, soupeř Timur Azizov, zápas do 7 bodů:

1. Skóre 0:0, dabluji/pass:

ti 01 ti 01r 


Pozice ze 3. kola, soupeř Ralf Jonas, zápas do 9 bodů:

1. Skóre 0:0, dabluji/pass:

ra-01 ra-01r  


Pozice ze 2. kola, zápas do 9 bodů:

1. Skóre 2:0, beru:

p2-01 p2-02r