Tradiční Vánoční turnaj se letos bude konat v sobotu 15. 12.

Ale POZOR, nikoliv ve Fantasii, ale díky vstřícnosti Kláry Zemanové v Klubu deskových her PALUBA. Začátek bude tradičně ve 14:00 hodin, od 13:30 začne prezentace. Popř. můžete svoji účast předem nahlásit, abychom měli přehled o přibližném počtu hráčů.

Startovné - 200,- Kč, zápasy do 7 bodů, švýcarský systém, počet kol podle počtu hráčů. Ostatní podrobnosti na místě.

Hlavní turnaj (švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 9 bodů):

1. místo: Honza Černý

2. místo: Eva Žižková

3. místo: Tomáš Gráf

Večerní turnaj (švýcarský systém, 6 kol, zápasy do 5 bodů):

1. místo: Zdeněk Žižka (9 let)

2. místo: Tomáš Kosička

3. místo: Honza Černý

Pořadí na dalších místech najdete na oficiálním webu Deskohraní

 

Fotografie byly přesunuty do fotogalerie

Letošní ročník byl oproti předcházejícím výjimečný vysokou účastí zahraničních hráčů. Hlavního turnaje se zúčastnilo pouze (!) 6 českých hráčů, 5 německých a 1 Rakušan. Hrálo se ve 2 skupinách po 6 hráčích, zápasy do 7 bodů. Do semifinále se z českých hráčů probojoval pouze Jan Šťastna, který ve finále prohrál s Rakušanem Robertem Theuermannem 6:13.