Průběžné pořadí:

Započítavají se výsledky z těchto turnajů: Velikonoční turnaj, Czech Open Pardubice, Deskohraní a Vánoční turnaj.

Každý hráč získává body podle počtu českých účastníků turnaje, tzn. při počtu 12 českých účastníků, první získává 12 bodů, druhý 11 atd.

Pořadí Jméno Body Velikonoční Czech Open Deskohraní Vánoční
1. Eva Žižková 35 4 13 7 11
2. Pavel Zaoral 30 1 14 6 9
3. Irakli 29 - 9 10 10
4. Honza Černý 27 8 11 - 8
5. Jan Šťastna 26 - 10 11 5
6. Jiří Olejníček 21 - 12 9 -
7. Libor Dvořák 19 9 8 - 2
8. Zdeněk Žižka 19 2 5 8 4
9. Vladimír Suchý 13 6 - - 7
10. Radim Mütsch 12 - 7 5 -
11. Iwo Kovář 11 5 - - 6
12. Aleš Hodina 7 7 - - -
13. Ivo Nováček 6 - 6 - -
14. Radek Flekal 4 - 4 - -
15. Milan Fiedler 4 - - 4 -
16. Jan Brousek 3 - 3 - -
17. Kurosch 3 - - - 3
18. Milan Markovič 3 3 - - -
19. Pavel Mlčoch 2 - 2 - -
20. Standa Čihák 2 - - 2 -
21. Tomáš Kosička 1 - 1 - -
22. Petra Studená 1 - - 1 -
23. Petr Bartoš 1 - - - 1

Při rovnosti bodů má větší váhu:

- počet bodů z turnaje s vyšším počtem účastníků

- počet bodů získaný z menšího počtu turnajů (např. 20 bodů při účasti na všech 4 turnajích, má menší váhu než 20 bodů nasbíraných při účasti na 3 turnajích)