Započítavají se výsledky z těchto turnajů: Velikonoční turnaj, Czech Open Pardubice, Deskohraní a Vánoční turnaj.

Každý hráč získává body podle počtu českých účastníků turnaje, tzn. při počtu 12 českých účastníků, první získává 12 bodů, druhý 11 atd. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

Pořadí Jméno Body Velikonoční Czech Open Deskohraní Vánoční
1. Eva Žižková
30 6 12 5 7
2. Jan Šťastna 26 5 11 7 3
3. Kwok Yan Ip 25 1 15 - 9
4. Jiří Olejníček 19 3 8 8 -
5. Honza Černý 16 4 - - 12
6. Tomáš Kosička 16 - 10 - 6
7. Zdeněk Žižka 14 - 14 - -
8. Pavla Vidanová 14 - 7 2 5
9. Jiří Vít 13 - 13 - -
10. Iwo Kovář 12 2 - - 10
11. Vladimír Suchý 11 - - - 11
12. Luboš Vencl 10 - - 6 4
13. Tamas Gongadzhe 9 - 9 - -
14. Martin Šesták 6 - 6 - -
15. Antonis Pupakis 5 - 5 - -
16. Janis Vlachopulos 4 - 4 - -
17. Milan Petras 4 - - 4 -
18. Pavel Frič 3 - 3 - -
19. Zdravko Kalfinov 3 - - 3 -
20. Pavel Balcar 2 - 2 - -
21. Lukáš Jankovský 2 - - - 2
22. David Čechovič 1 - - - 1
23. Jan Brousek 1 - 1 - -
24. Lenka Nasková 1 - - 1 -