Započítavají se výsledky z těchto turnajů: Velikonoční turnaj, Czech Open Pardubice, Deskohraní a Vánoční turnaj.

Každý hráč získává body podle počtu českých účastníků turnaje, tzn. při počtu 12 českých účastníků, první získává 12 bodů, druhý 11 atd.

Pořadí Jméno Body Velikonoční Czech Open Deskohraní Vánoční
1. Eva Žižková 37 8 10 14 5
2. Jan Šťastna 31 7 9 12 3
3. Libor Dvořák 31 1 8 13 9
4. Honza Černý 27 4 - 17 6
5. Pavel Zaoral 26 3 7 6 10
6. Zdeněk Žižka 23 5 5 5 8
7. Vladimír Suchý 22 - - 15 7
8. Petr Postl 16 - - 16 -
9. Radim Mütsch 15 - 6 9 -
10. Tomáš Kosička 14 6 1 7 -
11. Petr Pazdiora 12 - - 10 2
12. Milan Petras 11 - - 11 -
13. Michal Fejks 8 - - 8 -
14. Radek Bujnoch 4 - 4 - -
15. Iwo Kovář 4 - - - 4
16. Viktor Mahrik 4 - - 4 -
17. Jan Brousek 3 - 3 - -
18. Kamila Nováčková 3 - - 3 -
19. Tomáš Bujnoch 2 - 2 - -
20. Marek Farda 2 - - 2 -
21. Aleš Hodina 2 2 - - -
22. Zdeněk Majer 1 - - 1 -
23. Petr Vácha 1 - - - 1